Pages

Wednesday, November 7, 2018

सये तुझे येणे...

पावसाची पहिली सर तू जसा मृदगंध
सये तुझे येणे प्राजक्ताचा सुगंध
कृष्ण मेघ ते भरून येता
माझं मन जणू चिंब चिंब
तुझ्या नाजुक अबोलीचा दरवळ
क्षणांत नेतो माझे 'मी' पण
ओंजळीत मी भरतो भरभर
कितेक क्षण ते हळवे सुंदर
तुझ्या सावळ्या रंगात मी
विसरून जातो त्या कळ्या अन पाकळ्याही
तुझ्या माझ्या डोळ्यांत पाणी
पाचोळ्यावर धुंद तराणी
या झुळुकेशी गुजगोष्टी किती
सांग सये तू येशील ना?

No comments:

Post a Comment