Pages

Sunday, October 2, 2011

पुन्हा

इंद्रधनुचे रंग आज नवखे वाटले 
इतके सुरेख ते कधीच नाही दिसले 
आकाश असे निळे निळे पाहताना 
मन खुले 
एक एक थेंब हि मग बरसताना
वाटे आपलासा 
कवितेच्या वहिवरची मी पाने उलटली 
भावनांनी ओथंबलेली 
किती दिवस मन काही बोलत कसे नव्हते? 
तराणी जुनीच आळवत  होते?
त्या नव्या पाना-फुलांनी सजलेले रोपटे 
काहीच कसे डोलत नव्हते?
आज मात्र पावसाचे एक गाणेच ऐकू येत होते 
कवितेच्या वहीचे एक नवीन पान
पुन्हा भावनांनी भरत होते!


2 comments: