Pages

Wednesday, March 2, 2011

हे नीलकंठा

त्रिनेत्री  ज्वाळा रुद्राक्ष गळा 
हे नीलकंठा, उमावेल्हाळा

करी प्राशन हे दु: ख हलाहल
अर्पण तुला बेल, सफेद ते फूल

मी कलाकर य: किंचित
हे नटराजा ठेव तुझा वरदहस्त

या मनीची अथांग गुंतागुंत
तूच एक करी मुक्त

नमन तुज विनयेन
तुझे पायी ठेवीन डोई
भक्त तुझा मी शोभेन

हे नीलकंठा,
आणि काय मागू आता

भोळ्या भक्ताचा तूच दाता, त्राता!4 comments: