Pages

Saturday, March 5, 2011

स्वप्नंच ते रेशमी

आतुर संध्याकाळी
परीकथेतील  राजकुमाराचे स्वप्न मनी

सुंदरशा  मरुद्यानी
उमललेली ती  गुलाबी कळी

स्वप्नी दिसली
इंद्रधनुचे  छत असलेली पर्णकुटी

शुभ्र अश्वावरी स्वार
तो वीर निनावी

नील आभाळी
शुभ्र ढगांची दुलई

पाहू कसे मुख कमल त्याचे
स्वप्नंच ते रेशमीWednesday, March 2, 2011

हे नीलकंठा

त्रिनेत्री  ज्वाळा रुद्राक्ष गळा 
हे नीलकंठा, उमावेल्हाळा

करी प्राशन हे दु: ख हलाहल
अर्पण तुला बेल, सफेद ते फूल

मी कलाकर य: किंचित
हे नटराजा ठेव तुझा वरदहस्त

या मनीची अथांग गुंतागुंत
तूच एक करी मुक्त

नमन तुज विनयेन
तुझे पायी ठेवीन डोई
भक्त तुझा मी शोभेन

हे नीलकंठा,
आणि काय मागू आता

भोळ्या भक्ताचा तूच दाता, त्राता!