Pages

Saturday, February 5, 2011

सुकली पाने गोळा करताना

सुकली पाने गोळा करताना
मन हळवे झाले

चाकोरीचे तेच ठसे
पुन्हा गडद झाले

ढगांच्या चंदेरी काठावर
जुने स्वप्न हसले

तेच नित्याचे गाणे
जात्या वरती रुळले

नव्या रंगाची आस आणि
नवे जग कथा बनुन राहिले

नव्या आशंच्या हिंदोळ्यावर
पुन्हा झुलायचे ठरले

सुकली पाने गोळा करताना
मन पुन्हा हळवे झाले