Pages

Saturday, November 21, 2009

ओसाड रानाची हिरवी कथा

क्षितीजापल्याड दिसेनासा होणारा समुद्रपक्षी
रेतीत रुतत जाणारे पाय
आणि  कोरडया वाऱ्याबरोबर भरकटणारे मन
त्याच ओसाड रानात जाताना
विरत जाणारा नामशेष उत्साह ...
मनाची कवाडे कलती ठेवून
त्याची होणारी तगमग पाहताना
येणारी  व्याकूळता ...
इवले दवबिंदु हे चित्र पालटतात
नवी पहाट घेऊन येतात
नवी गाणी गातात
त्या इवल्या पाखरांसवे...
आता क्षितीजापल्याड
उगवतीची किरणं दिसतात
कोरडया वाऱ्याबरोबर भरकटणा रे मन 
आनंदाने सळसळते आणि त्याच
ओसाड रानात जाताना
नवीन उत्साहाची पेरणी करते
त्या रानाला हिरवगार बनवण्यासाठी!

1 comment:

 1. Thanks Purva and Darshana for conveying following feedback through email:

  I must say that all the poems you wrote are awesome! I didn't know that you write poems. I am very impressed. :) Keep it up.
  -Darshana Bhangare


  mi kavita vachlya g...

  khupach sahi ahet!
  1 no. ahet...
  evdhe kase suchte ?? :) :)

  ---Purva Kulkarni

  ReplyDelete